Πρόγραμμα Ψηφιακής Κάρτας Prosvasis Cloud ERGANI

H web υπηρεσία που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας & Ψηφιακού Ωραρίου, Υπολογισμό Μισθοδοσίας και περιλαμβάνει αυτοματισμούς, alerts, reports κλπ

Κλείστε Ραντεβού

Ψηφιακό Ωράριο Εργασίας

Η Prosvasis σας παρουσιάζει το Prosvasis Cloud ERGANI, το οποίο έρχεται να υποστηρίξει την υλοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για επιχειρήσεις, εργαζόμενους, λογιστές αλλά και όλες τις απαιτήσεις που προκύπτουν από το μέτρο του Ψηφιακού Ωραρίου & της Κάρτας Εργασίας για Επιχειρήσεις με εσωτερικό ή εξωτερικό λογιστήριο.

Η νέα web υπηρεσία της Prosvasis δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και στους λογιστές να απλοποιήσουν πλήρως τη διαδικασία ενημέρωσης του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, εξοικονομώντας σημαντικό κόστος αλλά και χρόνο.

Λειτουργία και χωρίς εφαρμογή Μισθοδοσίας

Χωρίς εγκατάσταση

Μοντέρνο interface

Δυνατότητα δημιουργίας χρηστών τριών επιπέδων

Εύκολος χειρισμός χωρίς απαίτηση εκπαίδευσης

Εύχρηστη mobile εφαρμογή για τους εργαζόμενους

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Πλήρης κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από το μέτρο του Ψηφιακού Ωραρίου
και της Κάρτας Εργασίας για επιχειρήσεις – εργαζόμενους – λογιστές

Για τις Επιχειρήσεις
 • Ανεξάρτητη λειτουργία υπηρεσίας από πρόγραμμα Μισθοδοσίας.
 • Αλλαγή ωραρίου εργασίας από τον υπεύθυνο μισθοδοσίας με δυνατότητα αποστολής εντύπου οργάνωσης ψηφιακού χρόνου, χωρίς την υποχρέωση παρέμβασης του λογιστή.
 • Διαχείριση κινήσεων εισόδου-εξόδου σε επίπεδο εργαζομένου ή επιχείρησης.
 • Προειδοποίηση για την ορθή ώρα προσέλευσης και αποχώρησης εργαζομένων, προστατεύοντας την επιχείρηση από πιθανά σφάλματα.
 • Δωρεάν πρόσβαση στην υπηρεσία από το Λογιστή σας.
 • Άμεση λειτουργία της υπηρεσίας. Όλα τα βασικά δεδομένα όπως εργαζόμενοι, ωράριο εργασίας, παραρτήματα κ.λπ., ενημερώνονται αυτόματα και Online από το Εργάνη 2.0 η από το PBS ONE Μισθοδοσία.
 • Ενσωματωμένοι έλεγχοι κατά την αλλαγή ή δημιουργία ωραρίου εργασίας εργαζομένου σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.
 • Διαχείριση αιτήματος αδείας με ταυτόχρονη δημιουργία εντύπου «Οργάνωσης χρόνου εργασίας – Άδειες».
 • Cloud λειτουργία 24×7 από οποιαδήποτε συσκευή tablet, κινητό ή Browser. Δεν χρειάζεται εγκατάσταση και λειτουργεί στην πλέον σύγχρονη και ασφαλή πλατφόρμα Microsoft Azure.
Για τους Εργαζομένους
 • Αλλαγή των σταθερών στοιχείων τους.
 • Διαχείριση αιτήματος αδείας.
 • Προειδοποίηση εργαζομένων για την ορθή ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, προστατεύοντας τους ίδιους και την επιχείρηση από πιθανά λάθη.
 • Αίτηση αδείας, τηλεργασίας κ.α.
 • Εμφάνιση δηλωμένου ωραρίου και κίνησης εισόδου-εξόδου με ταυτόχρονη εμφάνιση συγκριτικών αποτελεσμάτων.